Filters

Upprätthålla eller skapa en god och hälsosam hållning med ett ryggbälte eller ryggstöd. En god och hälsosam hållning i vardagen kan minska risken för en ryggskada framöver, eller kan korrigera en redan förekommande ryggskada. Nedan kan du se vårt varierade urval av ryggstöd och ryggbälten. Det finns många olika typer av design inom ryggbälten och stöd. Det är viktigt att du använder en som är perfekt för dig och din hållning. Vi erbjuder ryggstöd och ryggbälten för både män och kvinnor. Hitta den som uppfyller ditt behov.