Privatlivspolitik-GDPR

Integritetspolicy – GDPR

 

När vi mottar personuppgifter om dig, är det vårt mål att du litar på, att vi behandlar på ett öppet och säkert sätt. Det är därför viktigt för oss, att du tar dig tid att läsa denna integritetspolicy, som kommer att informera dig om vår hantering av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller också för behandling av personuppgifter om personer, som är ett företag – oavsett företagsform – använder som kontaktperson i förhållande till (manilloshop.se).

Företag som använder en kontaktperson samband med (manilloshop.se) måste därför göra kontaktpersonen medveten om denna integritetspolicy.

Dataansvarlig

Den juridiska enheten, som är dataansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, är:

Save Nordic aps, Slettensvej 65, 5270 Odense N. Direktör Michall Roger

Personuppgifter

På (manilloshop.se) samlar vi bara nödvändig information om dig. Vi har beskrivit nedanför vilka olika typer av information vi samlar:

Namn, adress, mejl, telefonnummer samt kundnummer.

Dessutom behandlar vi:

Dina inloggningsinformationer på (manilloshop.se), information om dina beställningar av varor och tjänster, skriftlig korrespondens med kundtjänst samt information om ditt beteende på våra digitala tjänster (till exempel webbläsare, operativsystem och vilket innehåll du ser och så vidare). Telefonsamtal med vår kundtjänst inspelas INTE.

Vi behandlar INTE och har INTE tillgång till dit CPR-nummer eller dina bank- och kreditkortsinformationer, som hanteras separat av Quickpay.

Vi hänvisar till dom om du vill veta mer om Quickpay behandling av känslige personuppgifter.

Vi samlar inte information om dig från andra källor.

Din IP-adress, webbläsarinställningar och placering 

När du besöker (manilloshop.se), registrerar vi din dators IP-adress och webbläsarinställningar. IP-adressen är den numeriska adressen till den dator som används för att besöka (manilloshop.se)

Webbläsarinställningar kan inkludera den webbläsartyp du använder, webbläsarspråk och tidszon. Vi samlar in dessa informationer så att vi kan spåra den dator som används, i fall av missbruk eller olagliga handlingar i samband med besök eller bruk av (manilloshop.se).

Nyhetsbrev mm.

Vi samlar in dom informationerna du ger oss, när du anmäler dig till våra nyhetsbrev eller liknande. Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev, översiktsmejl eller liknande, kan du avsluta din prenumeration på denna tjänsten.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dem informationerna som du ger oss för att:

Leverera dom tjänster du förväntar dig när du köper produkter på (manilloshop.se)

Kontrollera legitimiteten för ditt köp

Att (manilloshop.se) och våra tjänster

Svara på dina frågor och leverera relaterad kundtjänst

Kontakta dig vid behov

Skicka dig vårt nyhetsbrev

Rikta annonsering på såväl (manilla.se) och externa webbplatser

Segmentera och analysera våra kunder

Utföra olika affärssyften som exempelvis dataanalys och bokföring/revision

Följa gällande lagkrav

Genomdriva våra betingelser och handelsvillkor

Skydda vår affärsverksamhet

Vi kan också använda informationerna på andra sätt, och vi kommer att ge specifik meddelande om detta på insamlingstidspunkten.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi måste behandla dina personuppgifter för att:

Uppfylla vårt kontrakt med dig (se Artikel 6.1.b i e-integritetsförordningen (GDPR))

Följa våra juridiske förpliktelser (se Artikel 6.1.c i GDPR) samt nationala riktlinjer och lagkrav.

Till fastläggning, utövning eller försvar av juridiska krav, när det är nödvändigt (se Artikel 9.2.f i GDPR)

Vissa av dessa anledningar till behandling av dina personuppgifter överlappar varandra, så det kan vara flera orsaker, som berättigar oss till att behandla dina personuppgifter.

I dom begränsade fallen, där du uttryckligen har gett ditt samtycke till oss till att behandla dina personuppgifter (se Artikel 6.1.a i GDPR), t.ex. när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Var dock uppmärksam på, att vi kanske har rätt till att försätta att behandla dina uppgifter, om det kan berättigas av något av ovanstående rättsliga anledningar.

Du har rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter eller att be oss begränsa behandlingen.

Om vi behandlar dina personuppgifter för någon annan anledning än det vi har beskrivit ovan, kommer vi, om det följer av dataskyddsreglerna, att meddela dig om den nya anledningen, innan vi börjar behandlingen.

Delning av personuppgifter

För att upprätthålla den tekniska driften och utveckla (manilloshop.se) så att vi kan tillhandhålla en bättre service till dig, använder vi externa företag. Dessa företag är dataprocessorer för dom personuppgifterna, som vi är dataansvariga för. Därmed kan vi göra det möjligt att dina uppgifter blir behandlat av dessa dataprocessorer.

Vi har ingått i dataprocessoravtal med dataprocessorer, och det följer av dessa avtal att dom måste agera enbart i överensstämmelse med våra instruktioner.

Genom användande av (manilloshop.se) ger du oss tillstånd till delning av sådana instruktioner till dataprocessorerna om att behandla information i överensstämmelse med våra instruktioner.

Dataprocessorerna har fattat rimliga tekniske och organisatoriske åtgärder för att skydda informationen från oavsiktlig eller olaglig destruktion, förlust eller försämring, och för att skydda informationen från utlämnande till obehöriga, missbruk eller annan behandling i motsatts till lagarna om dataskydd.

På din begäran – och möjligen mot eventuellt ersättning till dataprocessorernas gällande timpriser för ett sådant arbete – måste dataprocessorerna förse dig med tillräcklig information till att demonstrera, att dom ovannämnda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Några av dessa dataprocessorer och tjänster från tredje part ligger utanför Den Europeiske Unionen, till exempel i USA. Du ger oss ditt samtycke till at använda dataprocessorer i osäkra tredje länder, förutsatt att det finns en rättslig basis för överföring av dina personuppgifter, som säkrar lämpligt skydd av dom, till exempel om dataprocessoraren är en del av EU-USA Privacy Shield-ordningen.

Uppbevaring av dina personuppgifter

Vi kommer bara att bevara dina personuppgifter så länge det krävs för att följa (dansk/svensk) lag. Efter det kommer vi att radera eller anonymisera din personliga information på ett säkert sätt.

Som en allmän regel förvarar vi dina personuppgifter i minst 5 år så att vi kan dokumentera vår bokföring, vilket krävs enligt (bokföringslagen: den danske, eller er der en tilsvarende svensk?). 

Vi lagrar information om dit beteende på vår hemsida och vid användning av våra digitala tjänster (t.ex. från cookies, IP-adresser, apps mm.) och informationer om marknadsföringsmaterial vi har skickat.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar dina informationer, har följande rättigheter:

Du har rätt att begära insikt, korrigering eller radering av din personliga information.

Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du har en ovillkorlig rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring.

Om behandlingen av dina personuppgifter bygger på dit samtycke, har du rätten till att återkalla ditt samtycke när som helst. Din återkallning kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen som gjorts innan din återkallning av samtycke.

Du har rätt till att ta emot dom personuppgifterna som du själv har avgivit i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Du kan lämna in ett klagomål till en myndighet för dataskydd, för exempel (Datatilsynet

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.

Få ett meddelande när varan finns i lager igen
Din varukorg